Statistika

Posjetitelja: 248889
Gostiju online: 1
NASLOVNICA
Lovište „Vitez“ dodijeliti lovcima Ispis

piše: Ivica Drmić

L.O.“Kruščica“ Vitez i L.O.“Vitez“ Vitez organizirali su okrugli stol na temu „Lovište „Vitez“ – dosadašnja iskustva, sa posebnim osvrtom na potrebe lokalne zajednice“. Okrugli stol održan je  12.12.2013. godine u sali općine Vitez.

Prvo je Dragan Stojak upoznao prisutne sa povijesti lovišta. Ovo izlaganje obuhvatalo je razdoblje od davne 1898. godine, kada je formirano ovo uzorno lovište. Lovište je kroz povijest mijenjalo ime, ali je uvijek bilo reprezentativno (od uzornog, zaštitnog, kraljevskog, državnog, pa do republičkog). 1965 godine lovište je u sastav ŠIP „Sebešić“, kao dio jedinstvene lovnogospodarske cjeline na području općina Novi Travnik, Gornji Vakuf – Uskoplje, Fojnica, Busovača i Vitez. Ne poštujući temeljni princip gospodarenja lovištem, da se u lovište „više unese, nego što se iznese“, došlo je do stagniranja razvoja lovišta. U narednoj fazi postalo je jasno da ne postoji ekonomska opravdanost ulaganja u lovište, jer su rashodi počeli premašivati prihode. Povijesnom odlukom može se smatrati odluka Skupštine općine Vitez, kojom se dio lovišta „Kruščica“, a koji se nalazi na teritoriji općine Vitez oduzima i dodjeljuje na gospodarenje lovačkoj udruzi iz Viteza. Djelatnici i drugo osoblje zaposleno u lovištu nastavilo je sa devastiranjem i uništavanjem postojećih lovnogospodarskih i lovnotehničkih objekata.

U drugom izlaganju Dragan Stojak je upoznao prisutne sa situacijom koja je prethodila ratu do danas. Porast krivolova i lovokrađe, prisustvo velike količine vojnog oružja, velik dio lovišta bio je područje operacija tijekom rata, kontaminiranost minama i minsko-eksplozivnim sredstvima, te trajno ugrožen mir u lovištu doveli su do znatnog smanjenja brojnog stanja divljači u lovištu. Dio divljači je migrirao. U istom razdoblju najveći dio lovnogospodarskih i lovnotehničkih objekata je ili uništen ili devastiran. Malobrojni i osiromašeni lovci popravljali uništeno i devastirano, a onda je došlo do daljeg smanjenja lovišta uzrokovano urbanizacijom i „industrijalizacijom“ Pokazatelji u posljednjih pet godina govore da su u lovištu izgrađena 82 nova lovnogospodarska objekta, te 13 novih lovnotehničkih objekata. U istom razdoblju u lovište je izneseno približno 69 tona različite vrste hrane za prehranu i prihranu divljači. U lovište je, izravno i neizravno, uloženo približno 134.000,00 KM. Zna li se da lovačke udruge svoje prihode uglavnom ostvaruju plaćanjem članskog doprinosa i donacija članstva, praktično se potvrđuje da samo lovci uistinu vode brigu o divljači. Potom su predočeni budući planovi ovih udruga za obnovu starog sjaja, nekada uzornog lovišta „Kruščica“, što se planira uraditi:

·         poboljšanjem uzgoja divljači izgradnjom novih lovnogospodarskih i lovnotehničkih objekata;

·         poboljšanjem uvjeta za zaštitu divljač;

·         osiguranjem dovoljne količine hrane za prehranu i prihranu divljači;

·         osiguranjem potrebnog mira u lovištu,

·         povećanjem broja glavnih i pomoćnih vrsta divljači u lovištu do gospodarskog kapaciteta, uz stalno podizanje trofejne vrijednosti divljači.

U trećem izlaganju dr. sc. Alen Salkić osvrnuo se na osnove gospodarenja lovištem, zadaće i specifičnosti organiziranja lovnih aktivnosti u lovištu „Vitez“ u tranzicijskim uvjetima. U svom izaganju naveo je karakteristike procesa proizvodnje u lovstvu koji je dug, prirast divljači je često nepredvidljiv, proces jako ovisi o prirodnom staništu, a prihodi su često neizvjesni zbog specifičnosti realiziranja. U dijelu gospodarenja lovištem smatra da, pored termina intenzivno i ekstenzivno gospodarenje lovištem, treba uvesti termin optimalno gospodarenje lovištem. Pri ovakvom gospodarenju odnosi u lovištu bi trebali da budu uređeni da zadovoljavaju potrebe i divljači, ali i lokalne zajednice. Naglasio je da su lovci prvi čuvari zajednice, te da prvi uviđaju promjene u okruženju, premda ih nekad ne znaju pojasniti. Pri opisu trenutačnog stanja u lovištu Vitez detaljno su prezentirani podaci iz katastra lovišta, analiza postojećih normativnih akata i kadrova, te naglašen problem krivolova. Naglasio je potrebu izrade programa, osnove i planova gospodarenja lovištem, te provjere istih u praksi. Također je istaknuta namjera za unaprijeđenje vođenja evidencija, te suvremenu i pouzdanu obradu podataka, kao i kontrolu gospodarenja lovištem. Ovisno o raspoloživim financijskim sredstvima planira se povećati broj profesionalnih lovočuvara i njihovo opremanje tehničkim pomagalima.

U kratkom obraćanju Advan Akeljić, općinski gradonačelnik, naglasio je da su lovci Viteza puno više pomagali općini, nego što je općina pomagala njima. Bio je impresioniran predstavljenim podacima (možda bi ispravnije zvučalo da do tada nije bio informiran), a posebno je bio zadovoljan vizijom. Sa svoje strane i sa strane općine obećao je punu potporu lovcima Viteza. Da riječi gradonačelnika ne bi zvučale kao obećanje, načelnik je dokazao i prvim korakom. Sudjelovao je u nedavno održanom velikom zajedničkom lovu na divlje svinje i to u pogonu, kao lovni pripravnik. Ako ništa drugo, kao lovac će bolje razumjesti nas lovce.

Na okruglom stolu su doneseni sljedeći zaključci:

·         čim prije spriječiti dalje uništavanje staništa;

·         čim prije  dodijeliti lovište sukladno Zakonu o lovstvu;

·         djelovanje u lovištu je na razini međuplanske povezanosti i ovisnosti, na što izravno utječe razvijanje turističke ponude (promatranje divljači, foto safari, lovovi različitim tehnikama, lovočuvari kao turistički vodiči, edukacija lovaca, uređenje lovnotehničkih objekata u turističke svrhe, dugoročno planiranje turizma, te lovstvo kao sastavni dio strategije razvoja općine Vitez);

·         kvaliteta trofejne vrijednosti glavnih uzgojnih vrsta je temelj za zadovoljavajuću lovno-turističku ponudu;

·         trenutačni način rada je zadovoljavajući, a lovište za vrlo kratko vrijeme može znatno dobiti na vrijednosti;

·         potrebna razina međugranske povezanosti i ovisnosti je gotovo dostignuta;

·         lovište je na pragu višefunkcionalnosti,

lovište Vitez treba pripasti lovcima Viteza, a da se oni znaju brinuti o njemu govore netom izneseni podaci. Ono vrjednije od statističkih pokazatelja je istina koja se vidi u lovištu Vitez.
 
« Prethodna   Sljedeća »