NASLOVNICA arrow LO VITEZ
LO VITEZ
MUTNA VODA Ispis


  

L.O.“Vitez“ Vitez

„Kruščica“ prepuštena na milost i nemilost

Ivica Drmić

Prije nešto više od godinu dana Federalna uprava za inspekcijske poslove je svim lovačkim udrugama na području Kantona Središnja Bosna izdala rješenja o zabrani lova. Ovim rješenjem lovačkim udrugama zabranjene su aktivnosti vezane za korištenje divljači sve dok se lovišta na području Kantona ne formiraju i dodijele sukladno važećem Zakonu o lovstvu. Unatoč tomu što sam lov predstavlja krunu svih aktivnosti lovaca, što su neki građani i postali lovci isključivo radi lova, pravi lovci su, premda nerado, prihvatili i ispoštovali rješenje Federalnog lovnog inspektora. Zašto? Zato što tim rješenjem lovci nisu odstranjeni iz lovišta, jer su im preostale obveze mjera uzgoja i zaštite divljači. Dakle, mogli su voditi brigu o divljači i lovištu.

No nekoliko mjeseci kasnije, jednostranom odlukom Vlade KSB, Kantonalnoj upravi za šumarstvo dodijeljena je obveza brige o uzgoju i zaštiti divljači sve dok se ne ustanove i dodijele lovišta. Kantonalni čuvari šuma su ovlašteni da čine službne zabilješke i putem Kantonalne uprave za šumarstvo pokreću postupak kod pravosuđa. Ovom odlukom lovcima su oduzeta sva prava u lovištu kojim su do jučer uspješno gospodarili. Bilo kakva lovačka aktivnost na uzgoju i zaštiti divljači u lovištu prema ovoj odluci smatrat će se bespravna i može biti predmetom pravosudnog postupka ili sankcija.

Odluka je velik korak unazad u kantonu u kojem lovstvo ima više od stoljetnu tradiciju. Njome se u biti prikriva nerad, neznanje i nesposobnost vlasti i resornog ministarstva da, u skoro deset godina od stupanja na snagu Zakona o lovstvu u F BiH, donese Odluku o osnivanju lovišta i dodijeli ih sukladno istomu. Još više boli dio teksta o lovcima, koje se, prizivajući MUP, uspoređuje sa kriminalcima. Ono što gospoda iz Vlade ne zna je da su lovci većinom časni ljudi (među koje se u posljednje vrijeme infiltrirao određeni broj ljudi sa nečasnim namjerama, koji će biti prepoznati i odstranjeni kao strano tijelo), da se maksimalno pridržavaju važećih zakonskih i podzakonskih propisa, kodeksa časti, lovačke etike, ...

Divljač i lovište ovom odlukom prepušteni su na milost i nemilost. O šumi i divljači na području Viteza i Busovače brigu vode dva (2) čuvara šuma. Samo usporedbe radi, u ove dvije općine, odnosno ova dva lovišta lovačke udruge su morale imati zaposlene dvojicu profesionalnih lovočuvara, koji su se bavili samo brigom o lovištu. Pri tome nisu bili sami, jer su im ispomoć pružali lovočuvari volonteri, dakle ljudi koji nisu zaposleni u udruzi, ali imaju položen lovočuvarski ispit i imenovani su na te dužnosti, kao i lovačke patrole. Uz sav taj angažman, u proteklom razdoblju suočavali smo se s ozbiljnim krivolovom i lovokrađom, posebice u dijelu lovišta koje je nekad bilo u sastavu „Kruščice“, kojim je gospodario ŠIP „Sebešić“. Razlog tomu je da je u pitanju najbolji dio lovišta, u koji je moguće ući samo korištenjem jedne komunikacije. Ovu situaciju obilato su koristili krivolovci iz susjednih općina, koji su u tuđe lovište ulazili bez ograničenja (i radnim danima, uz korištenje pasa goniča, korištenje nedopuštenog oružja i streljiva, itd.).

Unatoč održanom sastanku sa predstavnicima Šumarije Vitez, na kojem je od lovaca traženo da razmjenjuju informacije s Kantonalnom upravom za šumarstvo u vezi uočenih nezakonitosti u lovištu na području općine Vitez, to u praksi ide jako teško, a u nekim slučajevima i nikako. O krivolovu s ranjavanjem srneće divljači Slučaj na području Jelovca iz siječnja ove godine pokušalo se informirati kantonalnog čuvara Nevzeta Pezića, koji se nije niti javio na mobilni telefon. O slučaju je informiran MUP, koji je poduzeo istražne radnje. 06.ožujka skupina građana, koji su inače članovi L.O.“Vitez“ Vitez, pokušala je izići u područje lovišta zvano Mutna voda. Imali su namjeru ići terenskim motornim vozilom. No, kada su došli do spuštene i zaključane rampe, bili su nemalo iznenađeni kada ih je djelatnik Mujo Herceg obavijestio da on nema ključa i da ne može podići rampu. Naravno, kolege su morale promjeniti odredište i boravak na Mutnoj vodi odgoditi za neku drugu prigodu. Ovo pruža savršene mogućnosti teoretičarima zavjera. Nije isključena mogućnost sprege sa krivolovcima, jer bilo kakva intervencija bez terenskog motornog vozila u tom dijelu lovišta je nemoguća, a samim tim i borba protiv krivolova.

 

A kakva je trenutačna situacija u oblasti lovstva na području općine Vitez? O cijelom lovištu brine jedan kantonalni čuvar, kojem je primarna zadaća šumarstvo.Od donošenja sporne odluke Vlade KSB divljač i lovište nisu zaštićeni na odgovarajući način. U prvom redu se to odnosi na uništavanje staništa, uzrokovanim prije svega nekontroliranom sječom šume. Zatim je tu i zagađenje okoliša. Na to se nadovezuje velik broj pasa i mačaka lutalica. Oni slobodno operiraju kako gradskom jezgrom, tako i lovištem. Nije nam poznat niti jedan slučaj izlučivanja pasa i mačaka lutalica, kao i predatora iz lovišta. Obzirom da je izostala i cijela lovna sezona, nije bilo redukcionog odstrela predatora. Broj predatora mogao bi se negativno odraziti na smanjenje matičnog fonda plemenite divljači. Tijekom cijele sezone nije bilo iznošenja hrane za prehranu i prihranu divljači. Ovo bi se negativno moglo odraziti na povećanje šteta na gospodarstvima (stoka, perad, stočna hrana, voćnjaci, malinjaci, itd), prvenstveno u rubnim dijelovima lovišta, gdje će divljač u potrazi za hranom prilaziti bliže naseljima. Ovo predstavlja i svojevrsan sigurnosni problem, jer ne isključuje se mogućnost slučajnih susreta u naseljenim mjestima s dva od tri krupna predatora (medvjed i vuk) koji su stalno prisutni u lovištu. Doda li se tomu još da je uočen određeni broj sumnjivih jedinki lisice (šuga, neprirodno ponašanje), u ovim slučajnim susretima može doći i do prijenosa zaraznih bolesti. Ako se doda da se na području Bosne i Hercegovine sprovodila akcija oralne vakcinacije lisica s ciljem da se iskorijeni bjesnoća, kao i da je u tijeku uzimanje uzoraka koji bi trebali potvrditi uspješnost akcije, općina Vitez će zasigurno biti izuzeta iz monitoringa. To znači da nećemo imati potpunu informaciju o uspjehu akcije na području cijele države, odnosno u kakvom zdravstvenom stanju je divljač na području općine Vitez.

Šteta je nanesena i u gospodarskom smislu. Zasigurno je da će se smanjiti brojnost divljači, koju je Zakon o lovstvu definirao kao opće dobro od posebnog interesa. Osim kvantiteta, smanjit će se i kvaliteta divljači. Društvo je već sada oštećeno za stotine tisuća maraka, kroz divljač koju je izgubilo ili će izgubiti na razne načine, kroz izgubljen interes kod stranih lovaca turista, kroz uništenje nečega što se stjecalo višegodišnjim radom i odricanjem .

Resorno ministarstvo je, unatoč tomu što lovišta nisu formirana, niti dodijeljena po Zakonu o lovstvu dalo suglasnost za nekoliko općina, još nekoliko udruga dobilo je suglasnost nakon potpisivanja sporazuma između lovačkih udruga sa područja jedne općine, a lovci u općinama u kojima nije bilo moguće postići dogovor su morali ispoštovati donesene zabrane. U ovakvoj situaciji došlo je do teške diskriminacije dijela članstva, a uskraćena su zakonom stečena prava za preko tisuću građana članova lovačkih udruga koji su taoci nesposobne vlasti, poslušnih političara i skupine pojedinaca koji u svemu imaju osobne interese. Do kada će ovo stanje trajati i što je potrebno da se desi da politika i struka odrade ono što je u drugim kantonima već davno napravljeno?

 
Lov na vuka i vepra Ispis

Lovci " LO  Vitez" iz  Viteza pozvani su u nedjelju 21. veljače u  lov  na vuka i vepra u mjestu Pridolci "Lovački revir busovačkih lovačkih udruženja".
Uz dobrodošlicu  i  lovačko druženje lov je bio uspješan i otstrijeljene su dvije divlje svinje. Druženje je nastavljeno i poslije lova uz lovački ručak i zabavu.
 

 
U posjeti Lovačkoj sekciji Kuber i Liskovina Ispis


 Iako nema lova, vrijedni lovci Lovačkih sekcija Kuber i Liskovina,  neumorno i neprekidno  rade u lovištu. Ulažu, kako svoj novac tako i svoje slobodno vrijeme u održavanje postojećih lovnih objekata i izgradnju propratnih sadržaja.Iznose hranu i mineralne soli,uređuju remize,hranilišta i pojilišta za divljač.
    

   
  Lovačka sekcija  Kuber 
           
                                                                                               

         Lovačka sekcija  Liskovina
  U sljedećim prilozima posjetiti ćemo ostale sekcije LO Vitez-Vitez.
 
Uređujte stranicu sa nama Ispis    Šaljite svoje prijedloge,slike i uređujte stranicu sa nama.
 Mail na koji možete slati svoje tekstove i slike je:

 
   Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript                    Lovački pozdrav iz LO Vitez-Vitez
 
Lovački Bal 2015 Ispis
 

                                        Lovački Bal  Listopad 2015

 
Po iskazu domaćina na Balu  okupilo se  550 lovaca i gostiju iz kulturnog, političkog, vjerskog života Srednjobosanske županije,članovi LO Grude, Mostara,članovi Lovačkog saveza "Herceg Bosna" i predstavnik Lovačkog saveza Hrvatske. 
Lovačka organizacija za uzgoj, zaštitu i lov divljači "VITEZ" Ispis

divlja-svinja-lovacLovačka organizacija za uzgoj, zaštitu i lov divljači "VITEZ"

Magistralni put M5 (PC-96-II) Lovački dom , 72250 Vitez , BiH

    • Tel/fax: +387 63 334 090
    • E-mail: Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript
    • Banka: UniCredit Zagrebačka banka dd. : 3382502200721979 ,  ID br. : 436355180008